Automat Klub Svetice

Svetice 23

AK smješten je na križanju Svetica sa ulicama Zvonimirovom i Maksimirskom, koje su jedne od glavnih prometnica grada. U neposrednoj blizini nalaze se neke značajne ustanove kao što je Ekonomski fakultet, Prometna škola i stadion NK DINAMO, Maksimir. Automat klub je lako dostupan, a nedaleko od kluba prometuju tramvajska linija br. 17. U sklopu kluba nalazi se caffe bar. U ponudi kluba nalazi se 29 automata i jedan rulet.