Automat Klub Dugo Selo

Kolodvorska 4/1

AK nalazi se u centru grada Dugo Selo, na križanju glavnih prometnica kroz grad, ulice Josipa Zorića koja vodi u smjeru Zagreba i ulice Kolodvorske koja vodi ka željezničkom kolodvoru. U sklopu kluba nalazi se caffe bar. U ponudi kluba je 29 automata i jedan rulet.