Automat Klub Prečko

Slavenskoga 6

AK nalazi se u gradskoj četvrti Prečko. U neposrednoj blizini kluba smješten je shopping centar Prečko, pored kojeg prolazi glavna prometnica grada, Zagrebačka avenija, tako da je klub lako dostupan i putem autobusnih linija. U sklopu kluba nalazi se caffe bar. U ponudi kluba je 30 automata i jedan rulet.