• Croatian
  • English

Treća sreća

U Gogsu kreće nova nagradna igra „Treća sreća“ Skupljajte kupone i osvojite do 1.720.000,00kn. Posjetite naše klubove Šubićeva, Ozaljska, Svetice te Kustošija od 17.10.2016. do 31.12.2016.godine
Treća sreća

KLASA: UP/I-460-02/16-01/650

URBROJ: 513-07-21-01/16-3

Zagreb, 4. listopada 2016.

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 143/2014)

GOGS d.o.o. iz Zagreba , Maksimirsko naselje IV, br.31 donosi sljedeća :

PRAVILA NAGRADNE IGRE

,,TREĆA SREĆA ,,

Članak 1.

Priređivač nagradne igre je društvo s ograničenom odgovornošću iz Zagreba

Maksimirsko naselje IV , br. 31 , OIB : 26436765110

Nagradna igra priređuje se u svrhu promidžbe priređivača u određenim automat klubovima .

Članak 2.

Nagradna igra vrijedi na području RH , i održava se u sljedećim automat klubovima: CASINOS 2 , Zagreb , Svetice 23 , CASINOS 3, Zagreb , Šubićeva 65-67 , CASINOS 4 , Zagreb , Ozaljska 52 , CASINOS 7 , Zagreb , Ilica 289 , društva GOGS d.o.o.

Članak 3.

Nagradna igra priređuje se u razdoblju od 17.10.- 31.12.2016. god. , i traje 11 tjedana.

Članak 4.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija biti će objavljeno na našim internetskim stranicamawww.gogs.hr dana 14.10. 2016 godine.

Članak 5.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi igrači tj. gosti stariji od 18 godina.

Članak 6.

U nagradnoj igri izvlače se kuponi . Kuponi će biti na raspolaganju na mjestu za to predviđeno unutar automat kluba . Kupon za nagradnu igru ispunjava osoblje automat kluba , i na kupon je potrebno uz suglasnost i predočenje valjanog osobnog dokumenta igrača , čitko ispisati njegove osobne podatke i adresu . Unutar automat kluba nalaze se dvije kutije , gdje je jedna kutija predviđena za ,,tjedne nagrade ,, a druga kutija za ,,glavnu nagradu ,, . Ispunjeni kupon treba ubaciti u kutiju za ,, tjedne nagrade ,,. Kutije su propisno zaštićene napravljene od prozirnog plastificiranog materijala i na njima se nalaze oznake za ,, tjedne nagrade ,, odnosno ,, glavnu nagradu ,, . Na kutijama je označen samo jedan otvor kroz koji se mogu ubaciti kuponi . Kutija stoji na vidnom mjestu , te se ne smiju premještati . Kutije može otvarati samo osoba ovlaštena od strane direktora tvrtke .

Nagradni kupon se ispisuje isključivo i samo igračima koji igraju na automatima ( el. rulet je isključen iz igre ) i ostvaruju dobitak uvećan za 100% od uloženog , minimalan ulog za sudjelovanje u nagradnoj igri je 50 kn . Broj ispunjenih kupona jednom igraču nema ograničenja sve dok igrač igra i ostvaruje dobitak u gore navedenom iznosu. Nagradna igra traje cijeli tjedan , igrači koji sudjeluju vikendom i praznicima uz gore navedene uvjete dobivaju po dva kupona po jednoj isplati . Izvlačenje nagrada vrši se utorkom 21:00 ,četvrtkom 21:00 i subotom 14:00 sati. Ispunjavanje kupona zaustavlja se sat vremena prije samog izvlačenja . Dobitnik tjedne nagrade sudjeluje u izvlačenju i glavne nagrade . Dobitnik tjedne nagrade može ostvariti samo jednu nagradu u tri dana izvlačenja . U subotu nakon izvlačenja iz kutije za ,, tjedne nagrade ,, kuponi se prebacuju u kutiju za ,, glavnu nagradu ,,.

Izvlačenje se vrši dok se ne izvuče dobitnik, ukoliko se ne izvuče dobitnik zbog lošeg odaziva ili tehničkih problema ili slično u sljedećem izvlačenju izvlače se dva dobitnika . Ako igrač nije prisutan na izvlačenju a dobije nagradu , druga osoba ne može u ime dobitnika preuzeti nagradu .U slučaju pokušaja otuđenja kupona od strane igrača i ako mu se kuponi nalaze u kutiji , isti će biti sankcioniran zabranom sudjelovanja u nagradnoj igri i kuponi će se smatrati nevažećim . Također u slučaju da izvučeni kupon ne sadrži sve podatke iz st,1. ovog članka bit će izvučen drugi dobitnik . Tako izvučeni kupon uplaćuje se u automat.

Nagradna igra odvija se u dva kruga izvlačenja u ukupnom trajanju od 11 tjedana.

Prvi krug „tjedne nagrade odvija se u roku od 11 tjedana i to u razdoblju od 17.10. – 31.12.2016. i to utorkom u 21,00 sati, četvrtkom u 21,00 sati i subotom u 14,00 sati.

Drugi krug „glavne nagrade“ odvija se u dvanaestom tjednu i to u subotu 31.12.2016. godine u 14,30 sati.

Članak 7.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača, kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 8.

Fond nagrade sastoji se od:

1. CASINOS 2, Zagreb, Svetice 23-----------430.000 nagradnih kredita

2. CASINOS 3, Zagreb, Šubićeva 65-67-----430.000 nagradnih kredita

3. CASINOS 4, Zagreb, Ozaljska 52---------430.000 nagradnih kredita

4. CASINOS 7, Zagreb, Ilica 289-------------430.000 nagradnih kredita

Vrijednost nagradnog fonda prvog kruga „tjedne nagrade“ iznosi-------1.320.000 nagradnih kredita, što pri denominaciji kredita od 0,10 kn iznosi 132.000 kn.

Pojedinačno po automat klubu tjedna vrijednost nagradnog fonda prvog kruga „tjedne nagrade“ iznosi 30.000 nagradnih kredita (3.000 kn) i podijeljene su u tri nagrade po slijedećim danima:

utorak 10.000 nagradnih kredita (1000 kn), četvrtak 10.000 nagradnih kredita ( 1.000 kn), i subota 10.000 nagradnih kredita (1.000 kn).

Vrijednost nagradnog fonda drugog kruga „glavne nagrade“ iznosi-------400.000 nagradnih kredita, što pri denominaciji kredita od 0,10 kn iznosi 40.000 kn.

Pojedinačno po automat klubu vrijednost nagradnog fonda drugog kruga „glavne nagrade“ iznosi 100.000 nagradnih kredita (10.000 kn), podijeljene su u četiri nagrade u slijedećem danu: subota, i to:

prva nagrada 10.000 nagradnih kredita (1.000 kn), druga nagrada 20.000 nagradnih kredita ( 2.000 kn), treća nagrada 30.000 nagradnih kredita (3.000 kn) i četvrta nagrada 40.000 nagradnih kredita (4.000 kn).

Ukupan nagradni fond za prvi i drugi krug nagradne igre iznosi 1.720.000 nagradnih kredita, što pri denominaciji od 0,10 kn iznosi 172.000 kn.

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

Članak 9.

Ispravnost nagradne igre nadgledat će komisija u sastavu:

1. Enis Sudić

2. Ante Rašić

3. Nataša Bjelkanović

koje imenuje direktor društva. Navedena komisija pri izvlačenju dobitnika voditi će zapisnik koji će se u roku 8 dana od izvlačenja poslati Poreznoj upravi.

Članak 10.

Imena dobitnika biti će objavljena na našoj internetskoj stranici www.gogs.hr u roku od 8 (osam) dana od dana završetka nagradne igre.

Članak 11.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Članovi kluba ili drugi igrači tj. gosti će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska.

Članak 12.

Član kluba ili drugi igrač tj. gost koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih izda suglasnost i budu objavljena u dnevnom tisku.

Članak 13.

Priređivač se obvezuje 5 % utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Crvenog križa Hrvatske na IBAN: HR732360000-1101396032, poziv na broj: 05, OIB-500. Članak 14.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

DIREKTOR

Zagreb, 26. rujan 2016. Zdenko Tomić