• Croatian
  • English

Krojač svoje sreće

Naša nova nagradna igra „Krojač svoje sreće“počinje 01.03.2017. i traje do 08.04.2017. Nagradna igra ima 4 progresivna tjedan izvlačenja te 08.04.2017.dva finalna izvlačenja u Gogs automat klubovima Dubrava i Prečko.Ukupni fond nagrada iznosi 396.000,00kn
Krojač svoje sreće

KLASA: 461-02/16-01/72

URBROJ: 513-07-25-01-16-26

Krapina, 21.02.2017.

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 143/2014) GOGS d.o.o. iz Zagreba, Maksimirsko naselje IV, br.31 donosi sljedeća :

PRAVILA NAGRADNE IGRE

,,KROJAČ SVOJE SREĆE“

Članak 1.

Priređivač nagradne igre je društvo s ograničenom odgovornošću iz Zagreba

Maksimirsko naselje IV, br. 31, OIB : 26436765110

Nagradna igra priređuje se u svrhu promidžbe priređivača u svim automat klubovima poduzeća GOGS d.o.o.

Članak 2.

Nagradna igra vrijedi na području RH , i održava se u sljedećim automat klubovima:

CASINOS 2 , Zagreb , Svetice 23 ,

CASINOS 3, Zagreb , Šubićeva 65-67 ,

CASINOS 4 , Zagreb , Ozaljska 52 ,

CASINOS 6 Zagreb Josipa Slavenskog 6,

CASINOS 7 , Zagreb , Ilica 289 ,

CASINOS 8, Koledinečka bb, Zagreb ,

CASINOS 9, M. Gupca 2a, Samobor,

CASINOS 10, Kolodvorska 4/1, Dugo Selo

trgovačkog društva GOGS d.o.o.

Članak 3.

Nagradna igra priređuje se u razdoblju od 01.03. – 08.04.2017 god. i traje 39 dana.

Članak 4.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija biti će objavljeno na našim internetskim stranicama www.gogs.hr dana 27. 02 .2017. godine.

Članak 5.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi igrači, to jest, gosti stariji od 18 godina.

Članak 6.

U nagradnoj igri izvlače se kuponi. Kuponi će biti na raspolaganju na mjestu za to predviđeno unutar automat kluba. Kupon za nagradnu igru ispunjava gost ili osoblje automat kluba, na kupon je potrebno uz predočenje valjanog osobnog dokumenta igrača, čitko ispisati osobne podatke. Ispunjeni kupon treba ubaciti u kutiju za ,,Progresivne tjedne nagrade“. Kutija je propisno zaštićena napravljena od plastificiranog materijala i na njoj se nalazi oznake „Za progresivne tjedne nagrade“. Na kutijama je označen samo jedan otvor kroz koji se mogu ubaciti kuponi. Kutija stoji na vidnom mjestu, te se ne smije premještati. Kutije može otvarati samo osoba ovlaštena od strane direktora tvrtke .

Pravo na nagradni kupon igrač ostvaruje kada započne igru na automatima ili ruletu sa minimalnim ulogom od 50 kuna te nakon odigranih istih 50 kn ili ulog uvećan za 100 % osoblje mu izdaje pravovaljani kupon za tu smjenu ( el. Rulet je uključen u nagradnu igru). Broj osvojenih kupona jednom igraču je ograničen na 1 kupon po smjeni. ( 1. Smjena od 08–do14h, 2. Smjena od 14-22h, 3.smjena od 22h-06h). Nagradna igra traje cijeli tjedan, igrači koji sudjeluju vikendom i praznicima uz gore navedene uvjete dobivaju po dva kupona po jednoj smjeni. Izvlačenje nagrada se odvija po unaprijed zadanim datumima s početkom od 20h. Ispunjavanje kupona zaustavlja se sat vremena prije samog izvlačenja. Dobitnik tjedne nagrade sudjeluje u izvlačenju i glavne nagrade. Kuponi se skupljaju i nakon završnog izvlačenja za tjedne nagrade i to zaključno s datumom 08.04.2017 godine u 06h . Nakon 08.04.2017 u 06h svi se skupljeni kuponi odnose u klub gdje je predviđeno završno izvlačenje te se kuponi zajedno s kuponima iz ostalih klubova ubacuju u kutiju za ,,Glavnu nagradu“.

„Tjedne progresivne nagrade“ se izvlače na način da se izvlačenje kupona vrši dok se ne izvuku 3 gosta koja pristupaju odabiru svojih nagrada,na način da od ponuđenih 5 karata („Royal flash“), prvo izvučeni gost odabire prvu kartu, drugo izvučeni drugu kartu, treće izvučeni izvlači treću kartu, ovisno o jačini karata gost osvaja nagradu. Najjača karta osvaja prvu nagradu, druga karta po jačini osvaja drugu nagradu, treća karta osvaja treću nagradu. Ako igrač nije prisutan na izvlačenju a dobije nagradu, druga osoba ne može u ime dobitnika preuzeti nagradu. U slučaju pokušaja otuđenja kupona od strane igrača i ako mu se kuponi nalaze u kutiji, isti će biti sankcioniran zabranom sudjelovanja u nagradnoj igri i svi njegovi kuponi će se smatrati nevažećim. Također u slučaju da izvučeni kupon ne sadrži sve podatke iz st,1. ovog članka bit će izvučen drugi dobitnik. Tako izvučeni kupon uplaćuje se u automat. U slučaju da na tjednom izvlačenju nije prisutan dovoljan broj igrača, fond ne iskorištenih nagrada stvorit će na završnom izvlačenju za „Glavnu nagradu“ četvrtu nagradu u ukupnom iznosu vrijednosti svih do tada ne iskorištenih sredstava uvećanu za početnih 20.000,00kn u oba kluba u kojima se održava završno izvlačenje.

Nagradna igra odvija se u dva kruga izvlačenja u ukupnom trajanju od 39 dana.

Prvi krug „Progresivne tjedne nagrade“ odvija se u roku od 4 tjedna i to u razdoblju od 01.03.2017. – 01.04.2016.

I. Izvlačenje 08.03.2017. Srijeda 20h: 1.Nagrada 3.000,00kn 2.Nagrada 1.500,00kn 3.Nagrada 500,00kn

II. Izvlačenje 16.03.2017. Četvrtak 20h: 1.Nagrada 4.000,00kn 2.Nagrada 2.000,00kn 3.Nagrada 1.000,00kn

III. Izvlačenje 24.03.2017. Petak 20h: 1.Nagrada 5.000,00kn 2.Nagrada 2.500,00kn 3.Nagrada 1.500,00kn

IV. Izvlačenje 01.04.2017. Subota 20h: 1.Nagrada 6.000,00kn 2.Nagrada 3.000,00kn 3.Nagrada 2.000,00kn

Drugi krug „Glavne nagrade“ odvija se u petom tjednu a izvlačenje će se održati u subotu 08.04.2017. s početkom od 20 sati u A.K. CASINOS 6, Prečko, za slijedeće automat klubove: CASINOS 4 (Trešnjevka), CASINOS 6 (Prečko), CASINOS 7 (Kustošija), CASINOS 9 (Samobor). U isto vrijeme će se održati izvlačenje u A.K. CASINOS 8 (Dubrava) s početkom od 20h za slijedeće automat klubove: CASINOS 2 (Svetice), CASINOS 3 (Šubićeva), CASINOS 8 (Dubrava), CASINOS 10 (Dugo Selo). Ukupni fond nagrada završnog izvlačenja je podijeljen na dva kluba i u svakom klubu se vrše izvlačenja dobitnika kroz 4 nagrade;

3. Nagrada 10.000,00kn,

2. Nagrada 15.000,00kn,

1. Nagrada 25.000,00kn.

Članak 7.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača, kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 8.

Fond nagrade sastoji se od:

Pojedinačno po automat klubu tjedna vrijednost nagradnog fonda prvog kruga „Progresivne tjedne nagrade“

1. CASINOS 2, Zagreb, Svetice 23-----------------320.000 nagradnih kredita

2. CASINOS 3, Zagreb, Šubićeva 65-67----------320.000 nagradnih kredita

3. CASINOS 4, Zagreb, Ozaljska 52---------------320.000 nagradnih kredita

4, CASINOS 6, Zagreb, Josipa Slavenskog 6----320.000 nagradnih kredita

5. CASINOS 7, Zagreb, Ilica 289-------------------320.000 nagradnih kredita

6. CASINOS 8, Koledinečka bb, Zagreb-----------320.000 nagradnih kredita

7. CASINOS 9, M. Gupca 2a, Samobor----------- 320.000 nagradnih kredita

8. CASINOS 10, Kolodvorska 4/1, Dugo Selo—320.000 nagradnih kredita

Vrijednost nagradnog fonda prvog kruga „Progresivne tjedne nagrade“ iznosi-------2.560.000 nagradnih kredita, što pri denominaciji kredita od 0,10 kn iznosi 256.000,00 kn.

Vrijednost nagradnog fonda drugog kruga „Glavne nagrade“ iznosi-------1.400.000 nagradnih kredita, što pri denominaciji kredita od 0,10 kn iznosi 140.000,00 kn.

Ukupan nagradni fond za prvi i drugi krug nagradne igre iznosi 3.960.000 nagradnih kredita, što pri denominaciji od 0,10 kn iznosi 396.000,00 kn.

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

Članak 9.

Ispravnost nagradne igre nadgledat će komisija koju čine

1. Rašić Ante

2. Ćorluka Josip

3. Bjelkanović Nataša

Te voditelji automat klubova osobno i to:

1. CASINOS 2, Zagreb, Svetice 23------------------ Čaić Domagoj

2. CASINOS 3, Zagreb, Šubićeva 65-67--- Pradinović Kristijan

3. CASINOS 4, Zagreb, Ozaljska 52--------------------Tadić Josip

4. CASINOS 6, Zagreb, Josipa Slavenskog 6---- Fejzagić Davor

5. CASINOS 7, Zagreb, Ilica 289--------------Vlaisavljević Goran

6. CASINOS 8, Koledinečka bb, Zagreb------------Stanišić Denis

7. CASINOS 9, M. Gupca 2a, Samobor--------- Bugarski Davor

8. CASINOS 10, Kolodvorska 4/1, Dugo Selo--------Marić Ivan

koje imenuje direktor društva. Navedena komisija pri izvlačenju dobitnika voditi će zapisnik koji će se u roku 8 dana od izvlačenja poslati Poreznoj upravi.

Članak 10.

Imena dobitnika biti će objavljena na našoj internetskoj stranici www.gogs.hr u roku od 8 (osam) dana od dana završetka nagradne igre.

Članak 11.

Član kluba ili drugi igrač tj. gost koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih izda suglasnost i budu objavljena u dnevnom tisku.

Članak 12.

Priređivač smije u svakome trenutku isključiti igrača iz Nagradne igre i proglasiti njegove kupone ne važećim, ukoliko zaključi da igrač na bilo koji način pokuša manipulirati nagradnom igrom i / ili naštetiti ugledu firme GOGS.

Članak 13.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Članovi kluba ili drugi igrači tj. gosti će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska.

Članak 14.

Priređivač se obvezuje 5 % utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Crvenog križa Hrvatske na IBAN: HR732360000-1101396032, poziv na broj: 05, OIB-500.

Članak 15.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

DIREKTOR

Zagreb, 14. veljače 2017. Zdenko Tomić