• Croatian
  • English

12 Veličanstvenih tjedana

Od 18.06. – 07. 09. 2016. godine posjetite Gogs automat klubove te zaigrajte našu novu nagradnu igru! Kroz 12 veličanstvenih tjedana iskoristite priliku za osvojiti do 672.000,00kn u svim našim klubovima. Želimo Vam puno sreće !
12 Veličanstvenih tjedana

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću ( Narodne novine 143/2014 ) GOGS d.o.o. iz Zagreba, Maksimirsko naselje IV, br. 31 donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Dvanaest veličanstvenih tjedana“

Članak 1.

Priređivač nagradne igre je društvo s ograničenom odgovornošću iz Zagreba, Maksimirsko naselje IV, br. 31, OIB: 26436765110.

Nagradna igra priređuje se u svrhu promidžbe priređivača u svim automat klubovima.

Članak 2.

Nagradna igra vrijedi na području RH, i održava se u sljedećim automat klubovima: CASINOS 2, Zagreb, Svetice 23, CASINOS 3, Zagreb, Šubićeva 65-67, CASINOS 4, Zagreb, Ozaljska 52, CASINOS 6, Zagreb, J. Slavenskog 6, CASINOS 7, Zagreb, Ilica 289, CASINOS 8, Zagreb, Koledinečka bb, CASINOS 9, Samobor, M. Gupca 2a, CASINOS 10, Dugo Selo, Kolodvorska 4/1, društva GOGS d.o.o.

Članak 3.

Nagradna igra priređuje se u razdoblju od 18.06. – 07. 09. 2016. godine, i traje 12 tjedana.

Članak 4.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija biti će objavljena na našim internetskim stranicama www.gogs.hr dana 17 .06. 2016. godine.

Članak 5.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi igrači tj. gosti stariji od 18 godina.

Članak 6.

U nagradnoj igri izvlače se kuponi. Kuponi će biti na raspolaganju na mjestu za to predviđenim unutar automat kluba. Kupon za nagradnu igru ispunjava osoblje automat kluba, i na kupon je potrebno uz suglasnost i predočenje valjanog osobnog dokumenta igrača, čitko upisati njegove osobne podatke i adresu. Unutar automat kluba nalaze se dvije kutije, gdje je jedna kutija predviđena za „tjedne nagrade“ a druga kutija za „glavnu nagradu“. Ispunjeni kupon treba ubaciti u kutiju za „tjedne nagrade“. Kutije su propisno zaštićene, zatvorene i napravljene od prozirnog plastificiranog materijala i na njima se nalazi oznaka za „tjedne nagrade“ odnosno „glavnu nagradu“. Na kutijama je označen samo jedan otvor kroz koji se mogu ubacivati kuponi. Kutije stoje na vidnom mjestu, te se ne smiju premještati. Kutije može otvarati samo osoba ovlaštena od strane direktora tvrtke.

Nagradni kupon se ispisuje isključivo i samo igračima koji igraju na automatu i ostvaruju dobitak bez obzira na njihov ulog uvećan za 150 kn. Broj ispunjenih kupona jednom igraču nema ograničenja sve dok igrač igra i osvaja dobitak u gore navedenom iznosu. Ispunjavanje kupona obavlja se isključivo vikendom, i to od subote od 08:00 sati zaključno sa ponedjeljkom do 06:00 sati ujutro. Izvlačenje nagrada je ponedjeljkom, utorkom i srijedom u 20:00 sati istovremeno u svim automat klubovima. Dobitnik tjedne nagrade sudjeluje u izvlačenju i za glavnu nagradu. Dobitnik tjedne nagrade može ostvariti samo jednu nagradu u tri dana izvlačenja kupona. U srijedu nakon izvlačenja iz kutije za „tjedne nagrade“ kuponi se prebacuju u kutiju za „glavnu nagradu“.

Izvlačenje kupona ukoliko igrač nije prisutan ponavlja se najviše tri puta.

Ako igrač nije prisutan izvlačenju a dobije nagradu, druga osoba ne može u ime dobitnika preuzeti njegovu nagradu.

Ukoliko u tom izvlačenju nije bilo prisutnih dobitnika nagrada se prebacuje na sljedeći tjedan, te se ista poduplava-multiplicira.

U slučaju pokušaja otuđenja kupona od strane igrača i ako mu se kupon nalazi u kutiji, isti će biti sankcioniran zabranom sudjelovanja u nagradnoj igri i kupon će se smatrati nevažećim. Također u slučaju da izvučeni kupon ne se sadrži sve podatke iz st. 1. ovog članka biti će izvučen drugi dobitnik.

Nagradna igra odvija se u dva kruga izvlačenja u ukupnom trajanju od 12 tjedana.

Prvi krug „tjedne nagrade“ odvija se u roku od 11 tjedana i to u razdoblju od 18.06. – 04.09.2016.godine.

Drugi krug „glavna nagrada“ odvija se u dvanaestom tjednu i to u srijedu 07.09. 2016. godine.

Članak 7.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača, kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 8.

Fond nagrade sastoji se od:

1. CASINOS 6, Zagreb, J. Slavenskog 6-----------840.000 nagradnih kredita

2. CASINOS 8, Zagreb, Koledinečka bb-----------840.000 nagradnih kredita

3. CASINOS 10, Dugo Selo, Kolodvorska 4/1---840.000 nagradnih kredita

4. CASINOS 2, Zagreb, Svetice 23------------------840.000 nagradnih kredita

5. CASINOS 3, Zagreb, Šubićeva 65-67-----------840.000 nagradnih kredita

6. CASINOS 4, Zagreb, Ozaljska 52----------------840.000 nagradnih kredita

7. CASINOS 7, Zagreb, Ilica 289--------------------840.000 nagradnih kredita

8. CASINOS 9, Samobor, M. Gupca 2a-----------840.000 nagradnih kredita

Vrijednost nagradnog fonda prvog kruga „tjedne nagrade“ iznosi-------4.840.000 nagradnih kredita, što pri denominaciji kredita od 0,10 kn iznosi 484.000 kn.

Pojedinačno po automat klubu tjedna vrijednost nagradnog fonda prvog kruga „tjedne nagrade“ iznosi 55.000 nagradnih kredita (5.500 kn) i podijeljene su u tri nagrade i to:

prva nagrada 5.000 nagradnih kredita (500 kn), druga nagrada 15.000 nagradnih kredita ( 1.500 kn), treća nagrada 35.000 nagradnih kredita (3.500 kn).

Vrijednost nagradnog fonda drugog kruga „glavne nagrade“ iznosi-------1.880.000 nagradnih kredita, što pri denominaciji kredita od 0,10 kn iznosi 188.000 kn.

Pojedinačno po automat klubu tjedna vrijednost nagradnog fonda drugog kruga „glavne nagrade“ iznosi 235.000 nagradnih kredita (23.500 kn) i podijeljene su u tri nagrade i to:

prva nagrada 35.000 nagradnih kredita (3.500 kn), druga nagrada 50.000 nagradnih kredita ( 5.000 kn), treća nagrada 150.000 nagradnih kredita (15.000 kn).

Ukupan nagradni fond za prvi i drugi krug nagradne igre iznosi 6.720.000 nagradnih kredita, što pri denominaciji od 0,10 kn iznosi 672.000 kn.

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

Članak 9.

Ispravnost nagradne igre nadgledat će komisija u sastavu:

1. Enis Sudić

2. Ante Rašić

3. Nataša Bjelkanović

koje imenuje direktor društva.

Članak 10.

Imena dobitnika biti će objavljena na našoj internetskoj stranici www.gogs.hr u roku od 8 (osam) dana od dana završetka nagradne igre 15.09.2016. godine.

Članak 11.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Članovi kluba ili drugi igrači tj. gosti će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska.

Članak 12.

Član kluba ili drugi igrač tj. gost koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih izda suglasnost i budu objavljena u dnevnom tisku.

Članak 13.

Priređivač se obvezuje 5 % utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Crvenog križa Hrvatske na IBAN: HR732360000-1101396032, poziv na broj: 05, OIB-500.

Članak 14.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

DIREKTOR

Zagreb, 01. lipanj 2016. Zdenko Tomić